|  เข้าสู่ระบบ   
 
 
10/01/2560
ปัญหาโปรแกรมยาบัญชี จ.2 อ่าน 421 คน ตอบ 0 คน
 

 โปรแกรมยาบัญชี จ.2 ไม่สามารถติดตามสถานะการนำส่งยาได้ในโปรแกรม ไม่ทราบบริษัทที่รับผิดชอบในการนำส่งยา ติดตามไม่ได้เมื่อยาไม่มาส่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่รับสายโทรศัพท์ให้คำตอบไม่ได้เมื่อยาขาด

ปัญหาในการเบิกยาดังไฟล์ที่แนบมา วอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโปรดแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ

เขียนโดย จรูญพันธ์ รัตนผดุงกิจ วันที่ 10/01/2560 เวลา 14:47 น.

 
หน้า [/]
 
 
 
©2010 National Health Security Office Version 2.02.006 Update 22/10/2556