|  เข้าสู่ระบบ   
 
 
กลุ่มปัญหา :
ปัญหา :
 
คำถามทั่วไป
 
แจ้งว่าทำการเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ในระบบยังเป็นชื่อเดิมอยู่ต้องทำอย่างไร
แนะนำว่าให้โทรแจ้งรายละเอียดที่ ithelpdesk 02-141-4200 เพื่อทำการ update ข้อมูลดังกล่าวให้
ขึ้นบน
 
ระดับสิทธิในการเข้าใช้งานระบบทะเบียนบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี 3 ระดับมีดังต่อไปนี้
1.ผู้รับรองการมีสิทธิ (อนุมัติสิทธิ) 2.นายทะเบีนบันทึกข้อมูลบุุคลลากร (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 3.นายทะเบียนการเงิน (เรื่องใบเสร็จเบิกเงินอย่างเดียว)
ขึ้นบน
 
แจ้งว่าต้องการลบข้อมูลประเภทความสัมพันธ์ในระบบทะเบียนบุคคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร
แนะนำให้หน่วยบริการไปที่จัดการข้อมูลผู้มีสิทธิ >แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ>>ระบุเลข 13 หลักบัตรประชาชนของเจ้าสิทธิ>>ค้นหา >>กดปุ่มแก้ไขและลบข้อมูลผู้มีสิทธิร่วมได้ตามปกติ
ขึ้นบน
 
แจ้งว่าต้องการลบข้อมูลค้นหาข้อมูลรายการขอเบิกรักษา จะต้องดำเนินการอย่างไร
แนะนำให้หน่วยบริการไปที่เมนูจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิ > ค้นหาข้อมูลรายการขอเบิก>>เลือกสถานะ แสดงทั้งหมด>>กดค้นหาและลบข้อมูลได้ตามปกติ
ขึ้นบน
 
แจ้งว่าต้องการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบ อปท.จะต้องดำเนินการอย่างไร
แนะนำให้หน่วยบริการไปที่เมนูยืนยันข้อมูลบุคลลากรทั้งหมดและสามารถพิมพ์รายชื่อของผู้มีสิทธิได้ทั้งหมด
ขึ้นบน
 
สอบถามการเข้าใช้งานระบบทะเบียนบุคคลากรองค์การปกครองส่วนท้องทิ่น (อปท.)จะต้องดำเนินการอย่างไร
แนะนำให้หน่วยบริการเข้าใหม่โดยพิมพ์ URL :www.nhso.go.th >>เข้าสู่หน้าหลัก>>เข้าเมนูบริการออนไลน์>>งานทะเบียน>>ข้อที่ 13โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วทำการ Log in ระบบได้ตามปกติ
ขึ้นบน
 
แจ้งว่าต้องการบันทึกข้อมูลการจ่ายยาจากแม่สู่ลูกในระบบ NAP จะต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลอย่างไง
แนะนำให้หน่วยบริการไปที่เมนูเพิ่มข้อมูลการจ่ายยาจากแม่สู่ลูก>>เพิ่มข้อมูล>>ระบุเลขลงทะเบียน>>วันที่ตรวจรักษา>>กดเพิ่มข้อมูล>>ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดบันทึก
ขึ้นบน
 
แจ้งว่าต้องการปลดสิทธิกรณีพนักงานโอนย้ายแต่ไม่เห็นปุ่มปลดสิทธิจะต้องดำเนินการอย่างไร
แนะนำให้หน่วยบริการกดปุ่ม Ctrl และ ( - ) พร้อมกันจะย่อหน้าจอให้เล็กลงเพื่อกดปลดสิทธิข้อมูลได้ตามปกติ
ขึ้นบน
 
สอบถามการบันทึกการตรวจทางห้องปฎิบัติการตามหน่วยบริการที่ส่งตรวจ จะต้องดำเนินการอย่างไร
แนะนำให้หน่วยบริการไปที่เมนูผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการ>>สำหรับหน่วยบริการที่ส่งตรวจ >>รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็น ANTIHIV >>แล้วทำการกดค้นหาและสามารถบันทึกข้อมูลได้ตามปกติ
ขึ้นบน
 
สอบถามขั้นตอนการค้นหาข้อมูลรายการขอเบิกจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร
แนะนำให้หน่วยบริการไปที่เมนูจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิ > ค้นหาข้อมูลรายการขอเบิก>>เลือกสถานะ แสดงทั้งหมด>>กดค้นหาได้ตามปกติ
ขึ้นบน
 
 
หน้า [1/30]
 
 
©2010 National Health Security Office Version 2.02.006 Update 22/10/2556